Hướng dẫn vẽ động vật từ những hình cơ bản mà chỉ nhìn vào hình thôi các bạn đã hoàn toàn hình dung và vẽ được con vật mình yêu thích rồi

Hướng dẫn vẽ Động Vật_Cá
Hướng dẫn vẽ cá
Hướng dẫn vẽ động vật_Sóc
Hướng dẫn vẽ con sóc

 

Hướng dẫn vẽ động vật_dê con
Hướng dẫn vẽ con dê con
Hướng dẫn vẽ động vật_ngựa
Hướng dẫn vẽ ngựa
Hướng dẫn vẽ động vật_Lạc đà
Hướng dẫn vẽ lạc đà
Hướng dẫn vẽ động vật_Chim
Hướng dẫn vẽ con Chim con
Hướng dẫn vẽ động vật_Hươu
Hướng dẫn vẽ con Hươu
Hướng dẫn vẽ động vật_Chuột
Hướng dẫn vẽ con chuột
Hướng dẫn vẽ động vật_Bướm
Hướng dẫn vẽ con bướm
Hướng dẫn vẽ động vật_Chuồn chuồn
Hướng dẫn vẽ con chuồn chuồn
Hướng dẫn vẽ động vật_Nhím
Hướng dẫn vẽ con Nhím